Kundtjänst:08-408 397 41
Öppettider:Vardagar 8-16
 • Snabb leverans
 • Brett sortiment
 • Kunnig personal

Kvalitét och Miljö

Miljöpolicy

Vi ska genom ett aktivt miljöarbete verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle genom att erbjudaprodukter och tjänster med minsta möjliga påverkan på människor och miljö och med kunden i centrum. För att uppnå mest miljönytta i förhållande till insatta resurser ska vi ha ett väl fungerade miljöledningssystem. Vi ska följa all lagstiftning som är tillämplig för oss, förebygga föroreningar och ständigt förbättra oss.

Detta innebär att:

 • Identifierade betydande miljöaspekter ska utgöra grunden för vårt förbättringsarbete
 • Vi ska kontinuerligt utveckla våra produkter och processer och övrig verksamhet för att minimera vår miljöpåverkan samt utbilda och informera vår personal
 • Vi ska tillämpa öppenhet i miljöfrågor gentemot våra kunder och intressenter

Kvalitetspolicy

 • Kundens önskemål står i centrum för vår verksamhet
 • Varje leverans ska vara en god referens för företaget och ses som en rekommendation för kommande affärer
 • Vi ska leverera rätt kvalitet så att kunden upplever att vår kvalitet minst motsvarar den förväntade kvaliteten
 • Vi ska ständigt förbättra oss
 • Samtliga anställda ska vara engagerade och delaktiga i vårt förbättringsarbete
 • Vi ska följa all lagstiftning som är tillämplig för oss

ISO Certifiering

 • Produktionen av Havolines produkter är Miljöcertifierad enligt ISO 14001.
 • Produktionen av Havolines produkter är Kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.