Du hittar du våra Säkerhetsdatablad samt produktblad Här

I nödsituation: Ring 112 och begär giftinformation!

https://giftinformation.se/